Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

NII Belangenbehartiging

Het doel van de vereniging (statuten, 2010):

  1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden door het komen tot een doelmatige harmonisatie en opstelling van certificeringseisen en uniforme keuringen van ondoorzichtige isolatiematerialen, zowel nationaal als internationaal.
  2. Tevens spant zij zich in de voordelen van ondoorzichtige isolatiematerialen te promoten bij alle relevante partijen met alle wettige activiteiten en middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van dit doel. 

De NII is lid van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). Het NVTB is opgericht in 1988 als koepelorganisatie van de Nederlandse bouwtoeleverende industrie en handel. De aangesloten branche-organisaties vertegenwoordigen samen de totale materiaal- en grondstoffenvoorziening voor de bouw. Aandacht binnen NVTB is er voor de wet- en regelgeving op het gebied van millieu, arbeidsomstandigheden, kwaliteit en certificering. Website: www.nvtb.nl

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) zorgt voor een actieve inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven en van andere betrokkenen bij het opstellen van Europese en internationale normen. In 1961 is een formele samenwerking ontstaan tussen de normalisatie-instituten van de Europese EU- en EVA-landen in het Comit項urop饮 de Normalisation (CEN). De NII draagt bij en neemt deel aan verschillende commissies op het gebied van normalisatiewerkzaamheden. Website: www.nen.nl

NII onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen de bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld met KIWA. Onder KIWA behoort het College van Deskundigen voor Isolatie- en Dakbedekkingsmaterialen (ISDA), waarin NII deelneemt in haar overlegstructuur. Website: www.kiwa.nl

Ook onderhoudt NII op het gebied van certificatie en normalisatie de contacten met bijvoorbeeld Intron en Vebidak. INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van kwaliteitsvaststelling, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsvoorspelling van producten en processen voor de bouw. Website: www.intron.nl

Vebidak is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Vebidak onderhoudt contacten met overheden, economische en sociale partners en heeft zitting in technische en normcommissies. Website: www.vebidak.nl

Producten voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring van KOMO voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen. Ook de NII ondersteunt het belang van de KOMO-certificaten. Website: www.komo.nl

De Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland (VENIN) is de vereniging waarin na-isolatiebedrijven zich hebben gebundeld. De NII als overkoepelende organisatie van brancheverenigingen van leveranciers van isolatiematerialen ondersteunt de Venin in haar activiteiten als belangenbehartiger van isolatiebedrijven. E-mail: info(at)venin.nl. 
Website: www.venin.nl

Bij de Stichting Bouw Research (SBR) kunt u terecht met al uw kennisvraagstukken. SBR wijst u de weg in de nieuwste informatie op technisch, bouwkundig, juridisch en maatschappelijk terrein. Ook als NII nemen wij deel aan de overleggen op het gebied van de SBR Referentiedetails. Website: www.sbr.nl

Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) coordineert o.a. de Nederlandse certificerings- en attesteringsinstellingen in de bouw en ziet erop toe dat er geen tegenstrijdigheden tussen de afzonderlijke kwaliteitsverklaringen ontstaan. Ook met deze stichting onderhoudt NII haar samenwerkingsverbanden. Website: www.bouwkwaliteit.nl

De NII neemt alsmede deel in overlegstructuren van de overheid.

contact