Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Over NII

De Nederlandse Isolatie Industrie is geen verkoop- of marketingorganisatie. Daarvoor verwijzen wij u naar onze aangesloten brancheorganisaties met haar individuele leden.

De materialen betreffen o.a geëxpandeerd polystyreen (EPS), fenolschuim, resolschuim (PF), polyurethaan hardschuim (PUR) en polyisocyanuraat hardschuim (PIR). Bij de NII zijn aangesloten de brancheverenigingen: European Phenolic Foam Association (EPFA), Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) en Stybenex (vereniging van fabrikanten van EPS-producten).

Energiebesparing

De NII wil graag voorlichting geven over de wijze waarop isolatie een bijdrage kan leveren aan energiebesparing en reductie van broeikasgassen. De NII is lid van het Nederlands Verbond van Toelevering Bouw (NVTB) en via deze in overleggen met rijksoverheid. Tevens participeert de NII in commissies: NEN, CEN, SBK, SBR en certificeringsinstelllingen.

Beoordeling prestaties isolatieproducten

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een gelijkwaardige en geharmoniseerde beoordelingswijze op prestaties van isolatieproducten. Het bereiken van uniformiteit in beoordelingsrichtlijnen en eenduidige en genormeerde keurings- en beproevingsmethoden is de kerntaak van de NII. De NII behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden op het terrein van certificering en attestering op zowel nationaal -als internationaal niveau.

contact