Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Aedes onderzoekt gevolgen voorgenomen nieuwe BENG-eisen

Aedes

30 november 2018

De ‘geadviseerde nieuwe grenswaarden’ voor de BENG-eisen hebben vooral op social media voor onrust gezorgd onder de koplopers van energieneutrale woningen. Het ministerie van BZK maakte de voorgenomen eisen bekend op het NEN-congres. De nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen is op het congres ook verder uitgelegd: de NTA 8800. Aedes onderzoekt wat de precieze gevolgen van de nieuwe BENG-eisen zijn.

Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe eisen voor nieuwbouw in werking. Alle nieuwbouw moet dan een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) zijn. BENG kent drie eisen:

  • maximale energiebehoefte (hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar)
  • maximaal primaire fossiele energiegebruik (hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen)
  • minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik).

De in 2015 gepubliceerde ‘voorgenomen’ BENG-eisen stelden als drie grenswaarden respectievelijk: 25 kWh/m2, 25 kWh/m2 en 50 procent. De op het congres gepresenteerde voorgenomen nieuwe BENG-eisen wijken daar aanzienlijk van af. Drie zaken zijn daarvoor een reden:

  • de nieuwe rekenmethode NTA 8800
  • de BENG-definities zijn aangepast naar aanleiding van inhoudelijke reacties op de voorgenomen eisen, zo is de invloed van alle ventilatiesystemen van BENG 1 verhuisd naar BENG 2
  • de kostenoptimaliteitstoets: de stijgende bouwkosten maakten het nodig een afweging te maken tussen de strengere energieprestatie-eisen en de stijgende bouwkosten. Ook dit leidt tot hogere grenswaarden.

Onderzoek en inbreng
De nu bekendgemaakte eisen staan nog niet vast. Aedes onderzoekt de mogelijke gevolgen van deze nieuwe BENG-eisen. Daarbij kijken we niet alleen naar de eisen zelf, maar ook naar de kosten. Vervolgens zullen we onze inbreng leveren op de voorgenomen BENG-eisen. Dat gebeurt begin december in een Klankbordgroep bij RVO.nl en in januari 2019 tijdens een internetconsultatie. Hierin trekken we onder andere samen op met de partners van het Lenteakoord.

Bron: www.aedes.nl

Delen dit bericht op:

Nieuwe secretaris voor de NII

20 juli 2022

Zeer recentelijk is Thomas Hobé bij de Federatie NRK aan de slag gegaan als branchecoördinator.

lees meer

Reactie NII n.a.v. Zembla

6 mei 2021

Zembla suggereert ten onrechte belangenconflict. Expertise bedrijfsleven voorwaardelijk bij ontwikkeling normalisatie.

lees meer

Koplopers in bouw willen strengere eisen voor bijna-energieneutrale woning

20 februari 2019

Armetierig. Gebaseerd op verkeerde aannames. Zelfs minder zuinig dan de huidige generatie nieuwbouwwoningen...

lees meer

contact