Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

BENG is Bouwbesluit plus zonnepaneel

Installatie.nl

20 februari 2019

Met twee vingers in de neus. Zo kunnen straks de energie-eisen (BENG-eisen) voor de meeste nieuwe woningen gehaald worden. Ten opzichte van een huidige bouwbesluitwoning moeten er alleen wat extra pv-panelen op het dak.

Dat blijkt uit een doorrekening van twaalf representatieve woningbouwprojecten van verschillende bouwtypen door adviesbureau Nieman Raadgevende Ingenieurs. In sommige gevallen hoeft er bij BENG zelfs minder geïsoleerd te worden dan onder de huidige EPC 0,4-eis.

Bouwvergunningen die vanaf 1 januari 2020 worden aangevraagd worden alleen gehonoreerd als de woningen voldoen aan de BENG-eisen. Dat zijn eisen die gesteld worden aan de schil (BENG-eis 1), aan de installaties in de woning (BENG-eis 2) en aan de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt (BENG-eis 3).

In 2015 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken het eerste voorstel voor deze eisen. Wat toen vooral bleek, was dat er een zeer hoge mate van isolatie vereist was (BENG-eis 1: een energiebehoefte van niet meer dan 25 kWh/m2.jr).

De afgelopen drie jaar is er behoorlijk aan de eisen gesleuteld. Zo werd er onder meer gekeken naar de financiële haalbaarheid en werd er ook een nieuwe rekenmethodiek ontwikkeld.

Soepeler eisen
In november vorig jaar kwam Binnenlandse Zaken met een voorstel voor een nieuwe set aan BENG-eisen, en op het eerste gezicht leken die veel soepeler dan de oude eisen. Probleem was alleen dat heel concrete uitspraken daarover moeilijk te maken waren, vanwege die nieuwe rekenmethodiek (de NEN 7120 is ingeruild voor de NTA 8800). Vanuit verschillende hoeken werd daarom gewaarschuwd dat er geen appels met peren vergeleken moesten worden.

Maar door de dinsdag gepubliceerde berekeningen van Nieman is een vergelijk wel degelijk mogelijk. In die berekeningen wordt bij 12 projecten gekeken naar welke maatregelen destijds genomen zijn om EPC 0,4 te halen, welke maatregelen nodig zouden zijn om (de strenge) BENG 2015 te halen met de rekenmethodiek van de NEN 7120. En ten slotte worden de woningen langs de meetlat gelegd van BENG 2018 (met de NTA 8800).

Setje schaampanelen
Een voorbeeld: een typische tussenwoning, die een EPC scoorde van 0,39, kan met de toevoeging van slechts 5 pv-panelen de BENG 2018-test doorstaan. Sterker nog: onder BENG 2018 mogen gevel, dak en ramen zelfs slechter geïsoleerd worden dan destijds nodig om de EPC van 0,4 te halen. Diezelfde woning zou een flinke isolatieslag moeten slaan om de BENG eisen van 2015 te halen.

Ook woningen die relatief veel oppervlak hebben, zoals éénlaags seniorenwoningen en vrijstaande woningen, halen vrij eenvoudig de BENG 2018-eisen. Dit omdat er voor woningen die niet erg compact zijn (Als/Ag>2,2) een lichtere eis geldt voor isolatie. Problematisch kan het wel worden als woningen net dat getal van 2,2 niet aantikken; dan krijgen ze immers hun ‘extra budget’ voor BENG-eis 1 niet.

Geen isolatieprikkel
“Is er straks met BENG geen prikkel meer om zwaarder te isoleren dan de grenswaardes van het Bouwbesluit? Dat klopt”, zei Harm Valk van Nieman en voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 dinsdag bij een bijeenkomst van het ZEN-platform, een club van vooruitstrevende lidbedrijven van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB.

Hij vervolgde: “Ook het toepassen van natuurlijke ventilatie in plaats van gebalanceerde ventilatie is meestal geen enkel probleem.” De conclusie is dan ook duidelijk: “De nu voorgestelde BENG-eisen zijn minder streng.”

Elektrische verwarming
Over zijn eerder geuite zorgen voor massale invoering van elektrische verwarming (zoals infraroodpanelen of elektrische vloerverwarming), was Valk nu iets minder pessimistisch.

“Het blijkt dat je dan behoorlijk moet compenseren met een betere schil of met pv-panelen. Als je dan uiteindelijk bij een zeer goed geïsoleerde woning ervoor kiest om de lage warmtevraag met een elektrisch element in te vullen dan heb ik daar niet zoveel problemen mee.”

Houtskeletbouw
Overigens is er in bepaalde situaties wel degelijk reden tot zorg: bij lichte houtskeletbouw is er minder sprake van accumulerend vermogen en is daardoor BENG-eis 1 lastiger te halen. Ook het feit dat warmtenetten niet standaard meetellen als duurzame oplossing is lastig. Valk: “Dat kan een showstopper in de hoogbouw worden.”

De BENG-eisen zijn nu nog een voorstel. Via internet kan iedereen nog tot 2 maart een reactie geven. In het tweede kwartaal moeten de eisen definitief worden gemaakt.

Opschuiven deadline
Uit een enquête dinsdag onder de aanwezige leden van het ZEN-platform kwam naar voren dat er behoefte was aan een strengere BENG-eis 1. Ook was er veel animo voor het opschuiven van de deadline: 1 januari 2020 is te snel, zo was het oordeel, al was het alleen maar omdat op dat moment nog niemand de gloednieuwe rekensoftware onder de knie heeft.

Bron: www.installatie.nl

Delen dit bericht op:

Nieuwe secretaris voor de NII

20 juli 2022

Zeer recentelijk is Thomas Hobé bij de Federatie NRK aan de slag gegaan als branchecoördinator.

lees meer

Reactie NII n.a.v. Zembla

6 mei 2021

Zembla suggereert ten onrechte belangenconflict. Expertise bedrijfsleven voorwaardelijk bij ontwikkeling normalisatie.

lees meer

Koplopers in bouw willen strengere eisen voor bijna-energieneutrale woning

20 februari 2019

Armetierig. Gebaseerd op verkeerde aannames. Zelfs minder zuinig dan de huidige generatie nieuwbouwwoningen...

lees meer

contact