Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Soepelere BENG-eisen zorgen voor hogere woonlasten en meer CO2

Bouwwereld

18 februari 2019

Minister Ollongren zal donderdag 21 februari tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer de ontwikkeling van de BENG-eisen nader toelichten. Vooruitlopend hierop laat de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) weten zich grote zorgen te maken over de dreigende afzwakking van de BENG-eisen. Het veel lagere BENG-ambitieniveau ten opzichte van de plannen uit 2015 leidt tot hogere woonlasten voor consumenten, overbelasting van elektriciteitsnetten en een hogere uitstoot van CO₂, zo stelt de organisatie.

Belangenorganisaties zoals de Dutch Heat Pump Association (DHPA), de brancheorganisatie voor duurzame warmte en koude, de Vereniging Leveranciers Luchttechnische apparaten (VLA), de verwarmingsindustrie verenigd in de VFK, maar ook huurdersorganisatie Woonbond en de corporaties verenigd in Aedes delen de zorgen van de NII.

Hogere woonlasten
Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten op aardgas. Het belangrijkste alternatief voor de gasketel is een warmtepomp, maar een warmtepomp is gebaat bij een goed geïsoleerde woning. De huidige geadviseerde BENG-eisen, zo stelt de NII, zorgen juist voor een minder goede isolatie. Hierdoor worden huurders en kopers geconfronteerd met een verhoging van de woonlasten die kunnen oplopen tot € 750,- per jaar. Deze kosten zijn het gevolg van het hogere aansluittarief voor elektriciteit (bijvoorbeeld van 3 x 25 naar 3 x 35 Ampère) en de hogere investerings- en onderhoudskosten voor het zwaardere verwarmingssysteem dat nodig is.

Overbelasting elektriciteitsnetwerk
In 2015 berekende Ecofys al dat een massale inzet van warmtepompen leidt tot een verhoogde toename van de belasting van het elektriciteitsnet. Zelfs bij woningen met een isolatiegraad van Rc 5,0 – volgens NII ongeveer het niveau van de in 2018 afgezwakte BENG-eisen – zijn de netwerkkosten bij toepassing van warmtepompen een factor 2 tot 3 hoger dan normaal.

Een goede isolatie kan de pieklasten van de warmtepompen reduceren. Maar, zo stelt de organisatie, de soepelere BENG-eisen uit 2018 zorgen ervoor dat onnodig veel elektriciteit nodig is om de woning te verwarmen. Dit kan leiden tot overbelasting van het net, waardoor bewoners in de winter mogelijk in de kou komen te zitten. In de zomer daarentegen kan de overproductie van zonne-energie niet meer verwerkt worden door het net, omdat het aanbod hoger is dan de vraag.

Geen CO2-besparing
BENG is slechts een tussenstap, het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. De basis hiervoor ligt in besparing op energiegebruik. Met de in 2015 aangekondigde aanscherping van de energie-eisen wordt 60 procent CO2 bespaard op energie voor verwarming ten opzichte van de huidige Bouwbesluitseis van EPC 0,4. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek door Develop inc. De BENG-eisen die nu geadviseerd worden zijn volgens de NII soepeler dan de EPC 0,4-eis. Dat zou betekenen dat we in plaats van besparen, juist meer CO2 gaan uitstoten.

Bron: www.bouwwereld.nl

Delen dit bericht op:

Nieuwe secretaris voor de NII

20 juli 2022

Zeer recentelijk is Thomas Hobé bij de Federatie NRK aan de slag gegaan als branchecoördinator.

lees meer

Reactie NII n.a.v. Zembla

6 mei 2021

Zembla suggereert ten onrechte belangenconflict. Expertise bedrijfsleven voorwaardelijk bij ontwikkeling normalisatie.

lees meer

Koplopers in bouw willen strengere eisen voor bijna-energieneutrale woning

20 februari 2019

Armetierig. Gebaseerd op verkeerde aannames. Zelfs minder zuinig dan de huidige generatie nieuwbouwwoningen...

lees meer

contact