Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Verontwaardiging over nieuwe BENG-eisen

Installatieprofs.nl

27 november 2018

De nieuwe (concept) BENG-eisen en de BENG-bepalingsmethode NTA 8800 die het ministerie van BZK afgelopen week bekend maakte heeft in kringen van experts de nodige verontwaardiging veroorzaakt. De nieuwe eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen zijn soepeler dan waar adviseurs op rekenden. Door te rekenen met NTA 8800 hoeven woningen minder goed geïsoleerd te zijn dan eerst was gepland.

Met de BENG-verplichting komt de EPC voor energieprestaties van gebouwen te vervallen. In plaats van één EPC-score moeten gebouwen voldoen aan drie BENG-eisen voor maximale energiebehoefte, maximaal primair fossiel energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie.  De concept BENG-eisen zijn een stuk minder ambitieus dan aanvankelijk was voorgenomen. De voorgenomen BENG-eisen, die werden gepresenteerd in 2015, waren een stuk strenger. De energie-eisen worden uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar Zo is BENG-1, de eis die gaat over de kwaliteit van de gebouwschil, bepaald op 70 kWh/m2.jr. Dat is veel minder streng dan de voorlopige eis van 25 kWh/m2.jr die tot nu toe werd aangehouden. De meeste woningen met isolatie op het niveau van het Bouwbesluit en met een warmtepomp voldoen daardoor nu al aan de BENG-eisen van 2020. 

Los op Twitter
Op Twitter gingen experts los. Zo uitte Jan-Willem van de Groep zijn verontwaardiging met de tweet 'BENG staat toch voor bijna energieneutrale gebouwen? Welke lobbygroep zit hierachter?'. Lars Boelen: 'Ik heb echt met verbijstering naar de gepubliceerde BENG normen zitten kijken' en Krispijn Beek: 'Dan woon ik in mijn c-label woning uit 1991 met 60 kWh/m2 praktijkverbruik straks zuiniger dan nieuwbouw woning volgens BENG.' Richard Mooi: 'Vijftien jaar drammen over isolatie en passief huis heeft tot niets geleid. De energievraag van de gebouwschil is geen 25 kWh/m2/j maar 70. Dat is nog slechter dan de gemiddelde EPC-woning nu.'

Maar projectgroepvoorzitter Harm Valk waarschuwt voor het vergelijken van appels met peren. De gepresenteerde indicatoren voor kWh per vierkante meter per jaar zijn namelijk berekend op basis van de nieuwe norm NTA 8800, die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Tot nog toe werd gerekend met de oude norm NEN 7120 om te bepalen hoe Beng-woningen eruit moesten komen te zien. Die nieuwe rekenmethode heeft tot gevolg dat hetzelfde pakket aan maatregelen in de oude rekenmethodiek andere grenswaarden oplevert dan in de nieuwe.

'Strenger mag altijd'
Daarnaast zijn er ook beleidsmatige keuzes gemaakt, zegt Valk. Uit eerdere berekeningen bleek dat er veel haken en ogen aan zaten aan de Beng-normen. Met name voor hoogbouw was het vrijwel onmogelijk om de norm te halen. Met de nu gepresenteerde grenswaarden is dat wel mogelijk. 'Er is naar de markt geluisterd.'

Dat wil niet zeggen dat de normen niet strenger zouden kunnen. Maar, stelt Valk, het gaat hier om een ondergrens. 'Je mag best meer doen als je dat wilt. De normen zoals ze er nu liggen zijn ook nog niet in beton gegoten. Het gaat om een concept, en er volgt nog een overleg met de klankbordgroep dit jaar, en een internetconsultatie in januari, waarin alle betrokken partijen hun mening kunnen geven.'

Bron: www.installatieprofs.nl

Delen dit bericht op:

Nieuwe secretaris voor de NII

20 juli 2022

Zeer recentelijk is Thomas Hobé bij de Federatie NRK aan de slag gegaan als branchecoördinator.

lees meer

Reactie NII n.a.v. Zembla

6 mei 2021

Zembla suggereert ten onrechte belangenconflict. Expertise bedrijfsleven voorwaardelijk bij ontwikkeling normalisatie.

lees meer

Koplopers in bouw willen strengere eisen voor bijna-energieneutrale woning

20 februari 2019

Armetierig. Gebaseerd op verkeerde aannames. Zelfs minder zuinig dan de huidige generatie nieuwbouwwoningen...

lees meer

contact